توضیحات مختصر محصول
طرح درس بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدایی

طرح درس بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدایی

طراحی آموزشی بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدایی در ۳ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش برای شما آماده کرده ایم

طرح درس - پایه دوم دبستان - درس بخورید و بیاشامید قرآن
طرح درس – پایه دوم دبستان – درس بخورید و بیاشامید قرآن

قسمتی از بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدایی:

روش تدریس :

– هدف کلی :

آموزش قرآن کریم

–  هدف جزئی :

آموزش پیام قرآنی «بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید » .

– هدف رفتاری:

دانش آموزان بتوانند ۴ مورد از کارهایی که جزء صرفه جویی به حساب می آید را نام ببرند.

–  حیطه شناختی:

دانش آموزان درک کنند که در مصرف کردن چه حدی صرفه جویی محسوب می شود

–   حیطه روانی و حرکتی : دانش آموزان چه کارهایی را درمدرسه انجام دهند که از اسراف جلوگیری شود(۳موردنام ببرند ).

–  حیطه عاطفی : صرفه جویی کم مصرف کردن نیست درست مصرف کردن است .

وسایل موردنیاز :

کتاب- ضبط صوت – کیسه ای با مهره های رنگی جهت گروه بندی – نقاشیهایی از اسراف و صرفه جویی .

–   رفتار ورودی :

معلم با مهربانی وسلام وارد کلاس می شود و با نام و یاد خدا درس و کلاس را شروع می کند بعد از آن به حضور و غیاب و دیدن تکالیف دانش آموزان می پردازد و اگر نقصی در کار باشد به اصلاح آن می پردازد .

–  ارزشیابی تشخیصی : معلم قبل از ارائه درس جدید از دانش آموزان سوالاتی از درس گذشته ی می پرسد تا از  یادگیری دانش آموزان اطمینان حاصل کند

و دانش آموزان را برای ارائه درس جدید آماده کند .

–  گروه بندی کلاس :

معلم کیسه ای که در آن مهره های رنگی وجود دارد را مقابل دانش آموزان قرار می دهد تا از داخل آن یک مهره بردارند

به از اینکه این کار را با همه ی دانش آموزان انجام شد معلم ازدانش آموزان می خواهد تا مهره هایی که هم رنگ هستند کنار هم بنشیند

و یا یکدیگر یک گروه را تشکیل دهند تا کلاس را به  ۴ گروه ۵ نفره تقسیم شود .

– ایجاد انگیزه : بچه ها امروز یک شعری برای شما آماده کردم و از شما می خواهم که به این شعر توجه کنید که بعد از تمام شدنش با همدیگر در مورد آن بحث کنیم .

طرح درس بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدایی

طراحی آموزشی بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدایی
طراحی آموزشی بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدایی
‫0/5 ‫(0 نظر)
نمایش بیشتر
قیمت محصول

3,900 تومان