طرح درس حروف نویسی اعداد ریاضی اول ابتدایی

دسته:
توضیحات مختصر محصول

طرح درس حروف نویسی اعداد ریاضی اول ابتدایی

طراحی آموزشی حروف نویسی اعداد ریاضی اول ابتدایی در ۳ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش و شخصی سازی برای شما آماده کرده ایم

طرح درس روزانه حروف نویسی اعداد ریاضی اول ابتدایی

قسمتی از طرح درس تفریق ریاضی پایه اول :

هدف کلی
آشنای با روش حروب نویسی اعداد
اهداف جزئی
۱ ـ آشنایی با مفهوم در عدد و حروف .
۲ ـ %۹۰  فراگیران اعداد یک تا نه رابه عدد بنویسند.
۳ ـ %۹۰  فراگیران حروف را می خوانند .
۴ ـ %۸۷ فراگیران اعداد نوشته شده را به حروف صحیح می نویسند.
۵ ـ %۸۷ فراگیران عدد هر دسته را به حروف می نویسند .
۶ ـ %۸۷ ف
ر
اگیران جدول عدد و حروف را درست حل می کنند.
مواد آموزشی
کارت های عدد و حروف ،‌برگه های متن ،‌گچ و تخته ،‌ کتاب درسی ،‌برگه سفید ،‌تخته مغتاطیسی ، نوار چسب ، کارت های تصویر .
روش تدریس
اکتشافی ، حل مسئله ، گروهای کوچک ، تمرین و تکرار

طرح درس حروف نویسی اعداد ریاضی اول ابتدایی

طرح درس روزانه حروف نویسی اعداد ریاضی اول ابتدایی

طراحی آموزشی درس حروف نویسی اعداد ریاضی اول ابتدایی
‫0/5 ‫(0 نظر)
نمایش بیشتر
قیمت محصول

3,900 تومان